Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
  • ISO_banner1.jpg
  • ISO_banner2.jpg
  • ISO_banner3.jpg

Asbestikartoitus

Mikäli on syytä epäillä, että rakennuksessa esiintyy asbestipitoisia materiaaleja, ei niiden purkutöihin saa koskaan ryhtyä ennen asbestipitoisuuksien selvittämistä, eli asbestikartoitusta (Vnp 798/2015). 

Rakennuttajan tai muun, joka ohjaa tai valvoo rakennushanketta, johon voi sisältyä asbestipurkutyötä, on huolehdittava asbestikartoituksen tekemisestä.

Mahdolliset asbestipitoiset materiaalit etsitään paikan päällä, hyödyntäen asiakirjoja ja piirustuksia. Tutkittavista materiaaleista otetaan näytteitä, jotka analysoidaan laboratoriossa. 

Asbestikartoitus voidaan teettää muulloinkin kuin korjaustoimenpiteiden yhteydessä. Mikäli epäilet, että käyttämissäsi tiloissa vaara joutua altistuneeksi asbestille, on kartoituksen teettäminen suositeltavaa. Yleisin esimerkki tällaisesta tilanteesta on kellaritilojen katossa kulkevien vesiputkien eristeen rikkoutuminen, jolloin asbestia sisältävä eriste pölyyntyy ilmaan ja altistaa tiloissa olijat.