Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
  • ISO_banner1.jpg
  • ISO_banner2.jpg
  • ISO_banner3.jpg

Terveydelliset haitat

Asbesti on karsinogeenista ja kuitujensa pienuuden vuoksi ne läpäisevät helposti hengityselinten suojamekanismit ja varastoituvat keuhkoihin pysyvästi. Altistuminen asbestille aiheuttaa oireilua yleensä vasta vuosien tai vuosikymmenten kuluttua itse altistumisesta, mutta jo lyhytaikainenkin altistuminen voi johtaa sairastumiseen.

Tunnetuin asbestisairaus on mesoteliooma eli keuhkopussin tai vatsaontelon syöpä, mutta asbestilla on muitakin terveydelle haitallisia vaikutuksia, kuten asbestoosi, keuhkosyöpä ja keuhkojen toimintaa vaikeuttavat plakit. Pienintä terveydelle haitallista altistusta ei tunneta ja syöpäriski kasvaa aina altistuksen lisääntyessä. Tupakointi ja asbesti yhdessä moninkertaistavat keuhkosyöpäriskin jopa satakertaiseksi.

Vuositasolla yli 800 ihmistä sairastuu syöpään tai muihin keuhkosairauksiin asbestista johtuen. Pitkän viiveen jälkeen syntynyt sairaus hautautuu ja perusterveydenhuollossa ei aina tunnisteta kaikkia asbestista aiheutuneita sairauksia.

 

Kreosootti eli kivihiilipiki tai -terva saattaa välittömästi iholle joutuessaan aiheuttaa kirvelyä, sekä punoitusta ja sitä sisältävä pöly voi ärsyttää hengitettynä. Merkittävin terveyshaitta on kuitenkin kreosootin sisältämien polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen (PAH-yhdisteiden) aiheuttama syöpäriski. 

PAH-yhdisteet kuuluvat Suomessa syöpävaarallisten aineiden luetteloon (ASA-luettelo). Yhdisteiden syöpävaarallisuudesta tiedetään nykyään melko paljon. Ne ovat rasvaliukoisia, minkä vuoksi ne imeytyvät helposti ihon ja ruoansulatuskanavan kautta vereen ja kudoksiin. Toistuvan altistumisen kreosootille on todettu lisäävän erityisesti iho- ja huulisyövän riskiä. Kreosootin epäillään eläinkokeiden perusteella voivan haitata myös ihmisen lisääntymistä ja sikiön kehitystä.