Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
  • ISO_banner1.jpg
  • ISO_banner2.jpg
  • ISO_banner3.jpg

Öljysäiliötyöt

Säiliön käyttöikää voidaan pidentää huomattavasti huolehtimalla säiliön säännöllisestä puhdistuksesta. Suoritamme öljy- ja bensiinisäiliöiden tyhjennykset, puhdistukset, tarkistukset (ylläpito ja käytöstä poisto) ja purut, niin sisä-, kuin ulkotiloistakin.

Säiliöiden määräaikaistarkastuksen saa suorittaa vain turvatekniikan keskuksen (TUKES) hyväksymä yritys, joka on täyttää öljylämmityslaitteistoasetuksen (1211/1995) ja maanalaisten öljysäiliöiden määräaikaistarkastuksistaa annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (344/1983, muutos 1199/1995) mukaiset kriteerit. Lisäksi tarkastuksen suorittavalla henkilöllä tulee olla säiliötarkastuksen vastuuhenkilön pätevyys.

Teemme säiliötöitä kaikenlaisille asiakkaille yksityishenkilöistä ja maatiloista aina yrityksiin, taloyhtiöihin ja huoltoasemiin asti.

Öljysäiliön tarkastus on pakollista maanalaisilla säiliöillä tärkeällä pohjavesialueella 10 vuoden kuluttua asennuksesta ja sen jälkeen tarkastusväli määräytyy säiliön kunnon mukaan. Sisäsäiliöt ja pohjavesialueen ulkopuolella olevat maanalaiset säiliöt kannattaa kuitenkin huoltaa ja tarkastaa säännöllisesti, sillä vastuu öljyvahingosta on aina säiliön omistajalla tai kunnossapidosta vastaavalla taholla.